Hairstation
Berlaar

Mondmasker wettelijk verplicht!

Ontsmetten van de handen bij het binnenkomen!

Eigen tijdschrift en drinken meebrengen, dit mag niet meer gegeven worden.